Testy punktowe (skórne)

Testy alergiczne skórne to jedno z badań diagnostycznych zlecanych przez alergologa. Pozwalają na potwierdzenie czynnika alergicznego odpowiedzialnego za wystąpienie nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego, a tym samym reakcji alergicznej. Wykonanie testów skórnych wymaga czasu i zabezpieczenia p-wstrząsowego. Okres pandemii stanowi szczególne wyzwanie epidemiologiczne - w metodzie tej dochodzi do naruszenia ciągłości skóry, nadmiernej krotności oraz wydłużenia czasu kontaktu z personelem i innymi pacjentami. Metoda ta ma bezpośredni wpływ na wydłużenie czasu od chwili uzyskania skierowania do momentu wizyty - przy tej metodzie diagnostycznej szacunkowo 3-4 krotnie spada przepustowość poradni. U wielu osób, w szczególności dzieci, dyskomfort wynikający z wielokrotnego nakłuwania skóry jest czynnikiem traumatyzującym. Są to powodem, dla których wykonuje się jednorazowo od kilku do kilkunastu oznaczeń.

Z tych powodów preferowane są alternatywne metody diagnostyczne.
Na podstawie badań (wywiadu, badania przedmiotowego i laboratoryjnych) lekarz ustala, z jakimi alergenami wykonać u danego pacjenta testy z krwi. Do wyboru są dziesiątki czynników alergicznych, które zebrane są w panele. Dodatni wynik stanowi potwierdzenie uczulenia na badany alergen z podobną czułością i swoistością co testy skórne.