SZCZYTOWY PRZEPŁYW WYDECHOWY (PEF)

Wykonanie spirometrii wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu, który nie zawsze jest dostępny w momencie konieczności wykonania badania. Tymczasem istnieje sposób na szybką, dobrą orientację co do istnienia i nasilenia duszności – pomiar PEF. Dokonasz go za pomocą pikflometru.

  • nabierz do płuc maksymalnie dużo powietrza
  • z całej siły, jak potrafisz najszybciej – wydmuchaj powietrze przez ustnik
  • powtórz pomiar 3 x
  • zapamiętaj średni lub najlepszy wynik
  • porównaj wynik z należną normą

Twój wzrost

  
  
  

Twój wiek i płeć

       
     
       

Twój PEFR

  
  
  

Twoja norma N

470 L/min

Twój wynik do N

85 %N

Twoja strefa

O.K.