STRONA W OPRACOWANIU

W przypadku podejrzenia alergii na białka mleka krowiego lekarz pediatra ma możliwość zalecenia stosowania jednej z licznych mieszanek mlekozastępczych. Dobór mieszanki musi spełniać nie tylko przesłanki medyczne, lecz również pewne kryteria formalne, szczególnie, jeśli dzieje się to w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Mieszanki bowiem różnią się nie tylko składem, ale również treścią wskazań do stosowania.  Oznacza to, że w konkretnym przypadku chorobowym nie każda mieszanka ma dopuszczający do jej stosowania wachlarz wskazań.

PODSTAWĘ PRAWNĄ DLA WSKAZAŃ kodyfikuje  Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.) poprzez treść charakterystyk produktów leczniczych.

PODSTAWA PRAWNA DLA REFUNDACJI: Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia [aktualizowany] : Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. [Aktualizowany na dzień wydania opinii]