KIKI v.2.0 wsparcie doboru komór inhalacyjnych


podaj wiek pacjenta

  
 

podaj typ wdechu

Optymalny dobór KI:

Błąd doboru. Rozważ nebulizację.
Optihaler
Jet Spacer
Able Spacer
OptiChamber Diamond
AeroChamber Plus
AeroChamber Plus Flow-Vu
PariChamber
Intec Spiro Kid
Vortex
AeroChamber Max
ProChamber
OptiChamber
L’Espace !
Babyhaler
Aeroscopic
Volumatic

Dopuszczalny dobór KI:

Optihaler
Jet Spacer
Able Spacer
OptiChamber Diamond
AeroChamber Plus
AeroChamber Plus Flow-Vu
PariChamber
Intec Spiro Kid
Vortex
AeroChamber Max
ProChamber
OptiChamber
L’Espace !
Babyhaler
Aeroscopic
Volumatic